Wijzigingen in het bestuur

Wijzigingen in het bestuur

In de laatst gehouden ledenvergadering van 21 september zijn een aantal bestuursleden afgezwaaid en hebben we nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. Allereerst namen we afscheid van Nico Bakker en Rinus Dieleman. Zowel Nico als Rinus zijn decennialang bestuurslid geweest bij onze club. 
Ze hebben allebei, op hun eigen terrein, enorm veel bijgedragen aan het voortbestaan en ontwikkeling van onze vereniging. Enorm bedankt daarvoor en we hopen dat we nog vaak gebruik mogen maken van jullie expertise!
Tegenover het vertrek van 2 bestuursleden staat de komst van maar liefst 5 nieuwe bestuursleden, te weten: Tommy Tissink, Peter Dieleman, Joris Rademakers, Jacco Pijpelink en Marco Hamelink.  Het bestuur bestaat nu uit acht personen, want Jan Dees, Rein Boeije en Trudie Riemens zijn aangebleven. De taken zijn als volgt verdeeld: 
Jan Dees, voorzitter
Rein Boeije, secretaris
Trudie Riemens, penningmeester
Joris Rademakers, wedstrijdzaken
Jacco Pijpelink, kantinezaken
Tommy Tissink, algemeen lid
Peter Dieleman, algemeen lid
Marco Hamelink, algemeen lid

We vertrouwen erop met dit bestuur weer een nieuwe impuls te kunnen geven aan onze vereniging.

Bestuur VV Zaamslag 

Sponsoren