Uitnodiging ledenvergadering

Uitnodiging ledenvergadering

Beste leden, 

Hierbij nodigen we jullie uit voor de algemene ledenvergadering.

Datum: 9 oktober 2023
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Kantine

Agenda

1. Opening

2. Vaststelling notulen van de vergadering d.d. 26 september 2022

3. Mededelingen bestuur

4. Jaarverslag van het bestuur

5. Jaarverslag van de jeugdcommissie

6. Verslag van de kascontrolecommissie

7. Financiën

  • Financieel verslag seizoen 2022-2023
  • Vaststelling begroting seizoen 2023-2024
  • Contributieverhoging 2023-2024

8. Bestuursverkiezing :

  • Voorstel nieuw algemeen bestuurslid: Martin van Overdulve

9. Verkiezing kascontrolecommissie

10. Rondvraag

11.Sluiting

Sponsoren