Einde van een tijdperk

Einde van een tijdperk

Maandagavond 27 september jl. is er een einde gekomen aan een lange periode, 53 jaar!, van voorzitterschap door de familie Dees bij onze vereniging.

In 1968 is Kees Dees, die afgelopen zomer is overleden, voorzitter geworden van de club, hij bekleedde deze functie maar liefst 36 jaar lang waarna hij in 2005 het voorzitterschap heeft overgedragen aan zijn zoon Jan.

Nu, 16 jaar later, heeft Jan Dees tijdens de jaarlijkse ledenvergadering de voorzittershamer overgedragen aan zijn opvolger Marco Hamelink. En zo kwam er dus een einde aan een tijdperk van 53 jaar voorzitterschap.

Jan is dan wel afgetreden als voorzitter maar hij zal zeker nog te vinden zijn op ons sportpark. Via deze weg danken wij Jan nogmaals voor de samenwerking en alle werkzaamheden die hij heeft uitgevoerd in de afgelopen 16 jaar als voorzitter. Tevens wensen wij onze nieuwe voorzitter Marco veel succes in zijn nieuwe functie.

Naast het aftreden van Jan Dees als voorzitter nam penningmeester Trudie Riemens na 5 jaar ook afscheid als bestuurslid. We danken ook haar voor de fijne samenwerking.

We zijn ook blij te kunnen melden dat Jaco Pijpelink bereid is gevonden om in het bestuur plaats te nemen en dat Peter Jansen de functie van administrateur op zich neemt. Dit allemaal naast de reeds zittende bestuursleden: Peter Dieleman, Joris Rademakers Tommy Tissink, Rein Boeije en Jacco Pijpelink. Het bestuur is hiermee op voldoende sterkte en we gaan de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Sportieve groet,

Bestuur V.V. Zaamslag

Sponsoren