Lidmaatschap formulier

De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging. De adresgegevens kunnen eventueel aan derden worden verstrekt.

Verder willen wij u attenderen op onze Privacy Policy, zoals elders op deze website vermeld.

Ondergetekende neemt kennis van het feit dat opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 15 juli van ieder kalenderjaar. Wordt opgezegd na 15 juli dan is 25 euro verschuldigd, dit in verband met contributieverplichtingen van de vereniging jegens de KNVB.

Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar adresgegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid en verklaart er bekend mee te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook ter beschikking kan stellen aan derden voor reclame-, merketing- en onderzoeksactiviteiten.

Sponsoren